Grupo10 / Foros / 01 – Contactos / 0133 – Contactos – Sincronización web